Eyelet Stitch – Lỗ gắn khâu

963

Khâu này giống như một con mắt nhỏ trên một con búp bê. đặc biệt tốt đẹp khi được thực hiện trong cùng một màu sắc như vải, như màu trắng trên trắng. khâu này giúp tạo ra một lỗ nhỏ trong vải với một công việc xung quanh nó. Bạn có thể làm việc với kỹ thuật này, không có vấn đề lỗ phải lớn như thế nào.

Cách làm:

Bước 1:

eyelet-stitch-lo-gan-khau-1

Để bắt đầu, đâm thủng một lỗ trên vải. Tôi sử dụng một móng tay để làm điều đó. Bây giờ, vẽ một đường khâu xung quanh nó. Khu vực nằm giữa các đường vẽ và lỗ sẽ được lấp đầy bằng các mũi khâu.

Mang kim ra từ một đầu của đường khâu như hình vẽ. Lấy kim trong thông qua các lỗ và mang nó ra một lần nữa từ dòng khâu, như gần càng tốt để các điểm trước đó.

Bước 2:

eyelet-stitch-lo-gan-khau-2

Giữ đầu với thủ tục đơn giản. Làm việc tất cả các xung quanh lỗ. Để làm cho các lỗ có thể nhìn thấy nhiều hơn, chỉ cần kéo sợi chỉ ra chặt chẽ hơn.

Thay vì một đường khâu vòng xung quanh lỗ, bạn cũng có thể thử nghiệm với bất kỳ hình dạng khác, như hình vuông hoặc hình bầu dục.

Bước 3:

eyelet-stitch-lo-gan-khau-3

Một lỗ gắn khâu thành phẩm trông như thế này.