Eyelet Wheel Stitch – Lỗ gắn bánh xe Stitch

1052

Đây là một dễ dàng để làm khâu có thể thêm kết cấu và lãi cho vải.

Tôi sẽ làm việc xung quanh một vòng tròn chia thành nhiều phần bằng nhau trông giống như một bánh xe. Các điểm khâu sẽ rơi vào vòng tròn bên ngoài và trung tâm.

Cách làm:

Bước 1:

eyelet-wheel-stitch-lo-gan-banh-xe-stitch-1

Bắt đầu bằng cách đưa kim ra từ A và B qua, hai điểm trên vòng tròn bên ngoài.

Bước 2:

eyelet-wheel-stitch-lo-gan-banh-xe-stitch-2

Bây giờ, đưa kim ra một lần nữa thông qua A. Sau đó, dùng kim qua C, trung tâm. Ra đi qua D, như được hiển thị.

Bước 3:

eyelet-wheel-stitch-lo-gan-banh-xe-stitch-3

Bây giờ, lặp lại các thủ tục như trong bước đầu tiên.

Bước 4:

eyelet-wheel-stitch-lo-gan-banh-xe-stitch-4

Tiếp tục quá trình này cho phần còn lại của vòng tròn.

Bước 5:

eyelet-wheel-stitch-lo-gan-banh-xe-stitch-5

Một bánh xe thành trông như thế này.