Fern Stitch – Khâu dương xỉ

1049

Kiểu khâu này được làm bằng loạt ba mũi khâu thẳng. Nó giống như một chiếc lá dương xỉ và như vậy, một khâu tốt để làm thiết kế thành thực vật.

Bạn cần phải biết làm thế nào để làm các khâu thẳng. Tôi sẽ làm việc trên ba dòng khâu cong song song để mang lại hiệu quả.

Bước 1:

fern-stitch-khau-duong-xi-1

Mang kim ra từ A và mang nó trong qua hai điểm đó nằm trên đường khâu thứ hai.

Bước 2:

fern-stitch-khau-duong-xi-2

Bây giờ, lấy kim ra thông qua C, một điểm nằm trên điểm các khâu đầu tiên line. Mũi này nằm cao hơn điểm B (khoảng 45 độ) một chút.

Bước 3:

fern-stitch-khau-duong-xi-3

Bây giờ, lấy cây kim trong qua điểm B. Sau đó, đem kim ra qua điểm D, và mang nó trong qua B.

Điều này kết thúc một bộ ba mũi khâu thẳng.

Bước 4:

fern-stitch-khau-duong-xi-4

Mang ra ngoài qua E và lại vào B. Thực hiện theo các hình minh họa để tiếp tục.

Bước 5:

fern-stitch-khau-duong-xi-5

Một phần hoàn thành trông như thế này.