Găng tay bắc bếp cá sấu siêu kute

1136

Bạn cá sấu sẽ giúp cho mẹ không bị bỏng tay khi vào bếp đó!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

– Khăn mặt màu xanh, hồng

– Kim chỉ, kéo

gang-tay-ca-sau

Đến phần hành động này:

Bước 1:

– Cắt ở 1 cạnh của khăn thành hình lượn sóng như trong ảnh sao cho đoạn cong ở giữa là 10cm để làm hàm dưới của cá sấu nè.

gang-tay-ca-sau-1

Bước 2:

– Cắt 2 đoạn dài 15cm làm vây cá, khâu chập vào nhau rồi lộn phải.

gang-tay-ca-sau-2

Bước 3:

– Dùng đoạn khăn thừa ở bước 1 để khâu thành 2 chân cá sấu, khâu lại và lộn phải.

gang-tay-ca-sau-3

Bước 4:

– Tiếp theo, đính 2 chân và vây vào thân cá như trong hình rùi dùng chỉ đen thêu làm mắt tròn vo.

gang-tay-ca-sau-4

Bước 5:

– Chập đôi khăn mặt lại rồi khâu kín lại.

gang-tay-ca-sau-5

Bước 6:

– Lật đoạn vải làm hàm dưới ngược lại, đo và cắt khăn mặt hồng thành hình như hình bên ná.

gang-tay-ca-sau-6

Bước 7:

– Khâu khăn hồng vào với miệng cá rồi lộn phải nghen

gang-tay-ca-sau-7

Gắn thêm cái móc xinh xinh để treo là xong rùi nhá!

gang-tay-ca-sau-8

Vừa kute vừa tiện đúng hem?

gang-tay-ca-sau-9

Chúng mình có thể làm một bộ bắc bếp toàn các bạn cá thế này nhé!

gang-tay-ca-sau-10

Mẹ yêu chắc sẽ thích lắm đây!