Bạn cá sấu sẽ giúp cho mẹ không bị bỏng tay khi vào bếp đó!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

– Khăn mặt màu xanh, hồng

– Kim chỉ, kéo

gang-tay-ca-sau

Đến phần hành động này:

Bước 1:

– Cắt ở 1 cạnh của khăn thành hình lượn sóng như trong ảnh sao cho đoạn cong ở giữa là 10cm để làm hàm dưới của cá sấu nè.

gang-tay-ca-sau-1

Bước 2:

– Cắt 2 đoạn dài 15cm làm vây cá, khâu chập vào nhau rồi lộn phải.

gang-tay-ca-sau-2

Bước 3:

– Dùng đoạn khăn thừa ở bước 1 để khâu thành 2 chân cá sấu, khâu lại và lộn phải.

gang-tay-ca-sau-3

Bước 4:

– Tiếp theo, đính 2 chân và vây vào thân cá như trong hình rùi dùng chỉ đen thêu làm mắt tròn vo.

gang-tay-ca-sau-4

Bước 5:

– Chập đôi khăn mặt lại rồi khâu kín lại.

gang-tay-ca-sau-5

Bước 6:

– Lật đoạn vải làm hàm dưới ngược lại, đo và cắt khăn mặt hồng thành hình như hình bên ná.

gang-tay-ca-sau-6

Bước 7:

– Khâu khăn hồng vào với miệng cá rồi lộn phải nghen

gang-tay-ca-sau-7

Gắn thêm cái móc xinh xinh để treo là xong rùi nhá!

gang-tay-ca-sau-8

Vừa kute vừa tiện đúng hem?

gang-tay-ca-sau-9

Chúng mình có thể làm một bộ bắc bếp toàn các bạn cá thế này nhé!

gang-tay-ca-sau-10

Mẹ yêu chắc sẽ thích lắm đây!