Một bất ngờ nho nhỏ nhưng có thể người ấy sẽ rất thích đấy!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

– Giấy đỏ
– Hồ dán hoặc băng dính 2 mặt
– Thước kẻ, kéo
– Dao dọc giấy, que đan

bao-li-xi-trai-tim-1

Đến phần hành động này:

Bước 1:

– Đầu tiên, mình cắt giấy để làm phong bao nhé!

bao-li-xi-trai-tim-2

Bước 2:

– Dùng thước kẻ và que đan tạo nếp cho giấy theo những đường kẻ chấm này.

bao-li-xi-trai-tim-3

Bước 3:

– Lật lại và gập bên trái vào như hình, ta sẽ thấy mặt A và C.

bao-li-xi-trai-tim-3

Bước 4:

– Gập bên phải vào nhưng mặt B ở bên trong, cạnh mặt A.

bao-li-xi-trai-tim-4

Bước 5:

– Dán băng dính 2 mặt vào A, B, C rùi úp phần trên lại và miết cho dính chắc nào.

bao-li-xi-trai-tim-5

Bước 6:

– Tiếp theo, dán băng dính vào D và E rùi gập dán vào bên trong nghen.

bao-li-xi-trai-tim-6

Bước 7:

– Đẩy các phần tam giác ở trên đã đánh dấu nếp vào trong như hình bên.

bao-li-xi-trai-tim-7

Bước 8:

– Cuối cùng bỏ tiền lì xì vào và dán lại nhé!

bao-li-xi-trai-tim-8

Tết đến rồi, tranh thủ làm 1 cái đi nhé để còn lì xì cho người ấy ná!

bao-li-xi-trai-tim-9

Đảm bảo người ấy sẽ rất bất ngờ cho coi