Dù có vụng về đến mấy thì bạn cũng sẽ dễ dàng chinh phục được kiểu tóc tết thác nước với hướng dẫn này.

huong-dan-chi-tiet-cach-tet-toc-thac-nuoc-1

Đầu tiên, lấy hai lọn tóc mảnh ở bên mai.

huong-dan-chi-tiet-cach-tet-toc-thac-nuoc-2

Đặt lọn tóc phía ngoài lên trên lọn tóc còn lại.

huong-dan-chi-tiet-cach-tet-toc-thac-nuoc-3

Lấy một lọn tóc mới phía bên trái, gần đỉnh đầu, đặt lên trên hai lọn tóc cũ.

huong-dan-chi-tiet-cach-tet-toc-thac-nuoc-4

Thả lơi lọn tóc mới lấy sao cho nằm giữa hai lọn tóc còn lại.

huong-dan-chi-tiet-cach-tet-toc-thac-nuoc-5

Tiếp tục lấy thêm một lọn tóc phía gần đỉnh đầu, đặt vào giữa hai lọn tóc.

huong-dan-chi-tiet-cach-tet-toc-thac-nuoc-6

Rồi thả lơi để tạo hình thác nước.

huong-dan-chi-tiet-cach-tet-toc-thac-nuoc-7

Tiếp tục thực hiện thao tác này đến hết nửa đầu.

huong-dan-chi-tiet-cach-tet-toc-thac-nuoc-8

Tết chặt phần đuôi tóc còn lại.

huong-dan-chi-tiet-cach-tet-toc-thac-nuoc-9

Rồi cặp tăm cố định giấu vào phía trong đuôi tóc buông xõa.

huong-dan-chi-tiet-cach-tet-toc-thac-nuoc-10

Kiểu tóc tết thác nước xinh xắn không còn là ước mơ xa vời.