Sáng tạo một bạn dơi “gớm ghiếc” như thế này dọa đứa em tinh nghịch sẽ rất thú vị đấy teen nha.

Chuẩn bị:

doi-23-8

Vải dạ, vải bông, chỉ màu, keo dán,…

Cách thực hiện:

doi-23-8-1

Cắt vải dạ thành một miếng tròn

doi-23-8-2

Dùng chỉ đen khâu viền xung quanh để vải không bị xù ra. (Trong hình dùng chỉ xanh
để bạn dễ nhận ra thui nha)

doi-23-8-3

Đến khi gần hoàn thiện một vòng kéo dây chỉ thít lại

doi-23-8-4

Đặt tấm giấy cứng tròn vào giữa và thắt nút chỉ lại

doi-23-8-5

Cắt miếng vải bông đen thành cánh dơi như trong hình

doi-23-8-6

Khâu viền đỏ bên ngoài mép

doi-23-8-7

Gắn cánh dơi vào thân

doi-23-8-8

Thêm 1 đoạn chỉ đen vào đầu để treo lên nữa

doi-23-8-9

Còn đây là mắt và miệng của “bạn ý”

doi-23-8-10

Và đây là “bạn dơi” của bạn khi hoàn thành nè:

doi-23-8-11