Lantern Stitch – Khâu đèn lồng

953

Kiểu khâu này chỉ là một phần mở rộng của các khâu tỏa. Bạn có thể nói nó giống như hình ảnh phản chiếu của các mũi khâu tỏa, làm cho giống như một chiếc đèn lồng. Các khâu Lantern có thể được sử dụng để làm họa tiết đơn giản hoặc cơ sở cho các biến thể mở rộng. Nó có thể được sử dụng độc đáo trên vải là tốt.

Bạn cần phải biết khâu tỏa để có thể tiếp tục với bài hướng dẫn này.

Cách làm:

Bước 1:

lantern-stitch-khau-den-long-1

Bắt đầu bằng cách làm khâu tỏa.

Bước 2:

lantern-stitch-khau-den-long-2

Sau đó, tạo ra một hình ảnh phản chiếu của khâu tỏa, như được hiển thị.

Bước 3:

lantern-stitch-khau-den-long-3

Bây giờ, đưa kim ra thông qua B, trong qua A, và hiện thông qua C. Quá trình này sẽ bắt đầu kết nối cả hai khâu tỏa, đem lại cho nó một cái nhìn đèn lồng. Kết nối các điểm còn lại.

Bước 4:

lantern-stitch-khau-den-long-4

Một chiếc đèn lồng khâu thành phẩm trông như thế này.