Loại bỏ vết mốc ở đồ da

630

Với , bị mốc, bạn hãy lấy giẻ sạch tẩm dầu thông đều lau chùi cho sạch.

do-da-7-11