Lời nhắn nhủ từ chiếc đĩa mềm cũ kĩ

709

Ôi, mở ra mình thấy rất xúc động ý!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

–  Đĩa mềm cũ
–  Giấy màu
–  Keo dán hoặc băng dinh 2 mặt

dia-mem-14-7

Đến phần hành động này:
 
Bước 1:

– Tháo tung các phần của chiếc đĩa ra nhé!

dia-mem-14-7-1

Bước 2:

– Cắt một hình tròn bằng với phần ruột đĩa.

dia-mem-14-7-2

Bước 3:

– Rồi dán hình tròn đó lên ruột đĩa nè.

dia-mem-14-7-3Bước 4:

– Cắt thêm 1 hình chữ nhật và dán vào với vỏ đĩa như thế này. Sau đó, gắn lại các phần của chiếc đĩa vào với nhau.

dia-mem-14-7-4

Chúng mình làm thêm 1 chiếc đĩa nhỏ gắn bên cạnh cho đẹp hơn nhá!

dia-mem-14-7-5

Một tấm thiệp thật độc đáo đúng hem?

dia-mem-14-7-6

Đừng quên những lời “tình củm” vào bên trong đó!