Lời tỏ tình dễ thương đến từ bức thư vải mềm mại

653

Chắc chắc “bạn ấy” sẽ rung động bởi nét nữ tính và khéo léo của bạn đó!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

– Vải màu
– Mếch (dùng để lót bên trong vải)
– Kim chỉ, kéo, ghim vải

bao-thu-vai

Đến phần hành động này:

Bước 1:

– Cắt vải và mếch thành các mảnh hình vuông 25x25cm rùi là qua mếch và mảnh vải nâu để mếch dính vào mặt vải.

bao-thu-vai-1

Bước 2:
 
– Gập 1 góc vải vào khoảng 8cm nè.

bao-thu-vai-2

Bước 3:

– Khâu vải hoa vào với vải nâu, lộn phải rồi khâu kín lại.

bao-thu-vai-3

Bước 4:

– Gập góc có mép gấp lên khoảng 10cm rồi gấp 2 góc còn lại cho sát với cạnh để gập thành phong bì, ghim lại nghen.

bao-thu-vai-4

Bước 5:

– Khâu chỉ vào viền mép, chú ý khâu kĩ đoạn góc nhé!

bao-thu-vai-5

Bước 6:

– Cắt 1 mảnh chữ nhật nhỏ bằng phong bì vừa gấp, cắt rồi ghi điều mà bạn muốn nói vào nè.

bao-thu-vai-6

Bước 7:

– Dùng chỉ thêu theo nét bút vừa viết để bức thư đáng yêu hơn.

bao-thu-vai-7

Mình gửi bức thư này đi thôi nào!

bao-thu-vai-8

Làm thêm khuyết ở nắp phong bì và gắn thêm chiếc khuy xinh để cài nhé!

bao-thu-vai-9

Bức thư bên trong có thể làm như cách này để sáng tạo hơn nè!

bao-thu-vai-10

Cài những “lờì muốn nói” của bạn dành cho “người ấy” vào đây nhé!

bao-thu-vai-11