Chắc chắc “bạn ấy” sẽ rung động bởi nét nữ tính và khéo léo của bạn đó!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

– Vải màu
– Mếch (dùng để lót bên trong vải)
– Kim chỉ, kéo, ghim vải

bao-thu-vai

Đến phần hành động này:

Bước 1:

– Cắt vải và mếch thành các mảnh hình vuông 25x25cm rùi là qua mếch và mảnh vải nâu để mếch dính vào mặt vải.

bao-thu-vai-1

Bước 2:
 
– Gập 1 góc vải vào khoảng 8cm nè.

bao-thu-vai-2

Bước 3:

– Khâu vải hoa vào với vải nâu, lộn phải rồi khâu kín lại.

bao-thu-vai-3

Bước 4:

– Gập góc có mép gấp lên khoảng 10cm rồi gấp 2 góc còn lại cho sát với cạnh để gập thành phong bì, ghim lại nghen.

bao-thu-vai-4

Bước 5:

– Khâu chỉ vào viền mép, chú ý khâu kĩ đoạn góc nhé!

bao-thu-vai-5

Bước 6:

– Cắt 1 mảnh chữ nhật nhỏ bằng phong bì vừa gấp, cắt rồi ghi điều mà bạn muốn nói vào nè.

bao-thu-vai-6

Bước 7:

– Dùng chỉ thêu theo nét bút vừa viết để bức thư đáng yêu hơn.

bao-thu-vai-7

Mình gửi bức thư này đi thôi nào!

bao-thu-vai-8

Làm thêm khuyết ở nắp phong bì và gắn thêm chiếc khuy xinh để cài nhé!

bao-thu-vai-9

Bức thư bên trong có thể làm như cách này để sáng tạo hơn nè!

bao-thu-vai-10

Cài những “lờì muốn nói” của bạn dành cho “người ấy” vào đây nhé!

bao-thu-vai-11