Bạn có một chiếc áo phông không dùng nữa? Vậy thì lấy ra may cho đỡ phí nào!

Lấy chiếc áo của bạn ra và bắt đầu nào!

Bước 1:
 
– Cắt lấy toàn bộ phần thân trước của áo nhé!

tap-de-19-9

Bước 2:

– Gấp ngược phần gấu áo lên rồi khâu theo các đường đã đánh dấu như trong hình để tạo thành những chiếc túi nhỏ cho tạp dề.

tap-de-19-9-1

Bước 3:
 
– Với phần thân sau của áo, ta cắt thành những dải vải nhỏ, rộng chừng 5cm.

tap-de-19-9-2

Bước 4:

– Khâu nối các dải vải lại với nhau để tạo thành một dải dài làm dây buộc cho tạp dề.

tap-de-19-9-3

Bước 5:

– Khâu đính nốt phần dây buộc vào thân tạp dề là xong rồi!

tap-de-19-9-4

Tiện thể mình làm hẳn hai cái nhé!

tap-de-19-9-5

Để tặng mami một cái nha!

tap-de-19-9-6

Mấy chiếc túi nhỏ nhỏ này tiện lắm đó!

tap-de-19-9-7

Gợi ý thêm một kiểu nữa cho các bạn nè..