Một trái tim khâu thay lời muốn nói

789

Bạn có đang tìm một món quà thay lời muốn nói tới ai kia?

Chuẩn bị:

Băng dính, một hình bằng giấy, tấm bìa cứng dầy, kim, chỉ màu.

Cách làm:

Dán băng dính vào một mặt của tấm bìa cứng

trai-tim-23-8

Băng dính, một hình trái tim bằng giấy, tấm bìa cứng dầy, kim, chỉ màu.

Cách làm :

Dán băng dính vào một mặt của tấm bìa cứng

trai-tim-23-8-1

Dùng kim bắt đầu từ đỉnh dưới của trái tim và khâu bao quanh dần lên phía bên trên

trai-tim-23-8-2

Cứ tiếp tục như vậy cho đến hết một vòng xung quanh

trai-tim-23-8-3

Đảo ngược tờ bìa lại và khâu nếp cho các đường khâu. Quay mặt trước ra bạn sẽ được:

trai-tim-23-8-4

 Một trái tim khâu độc đáo sẽ làm đằng ấy cực kỳ xúc động lắm đấy nhé!