Những bức ảnh tuyệt đẹp nhờ hiệu ứng Motion Blur

944

Sử dụng kỹ thuật chụp tốc độ chậm , bạn sẽ chụp được những bức ảnh cho cảm nhận rõ về tốc độ chuyển động của đối tượng một cách tự nhiên. Mặc dù Photoshop có thể tạo ra được hình ảnh tương tự nhưng tại sao bạn không thử sáng tạo với chiếc máy ảnh của bạn?

Những bức ảnh tuyệt đẹp sau đây là kết quả của hiệu ứng Motion Blur:

Motion-Blur_05.05.15_1 Motion-Blur_05.05.15_2 Motion-Blur_05.05.15_3 Motion-Blur_05.05.15_4 Motion-Blur_05.05.15_5 Motion-Blur_05.05.15_6 Motion-Blur_05.05.15_7 Motion-Blur_05.05.15_8 Motion-Blur_05.05.15_9 Motion-Blur_05.05.15_10 Motion-Blur_05.05.15_11 Motion-Blur_05.05.15_12 Motion-Blur_05.05.15_13 Motion-Blur_05.05.15_14 Motion-Blur_05.05.15_15 Motion-Blur_05.05.15_16 Motion-Blur_05.05.15_17 Motion-Blur_05.05.15_18 Motion-Blur_05.05.15_19 Motion-Blur_05.05.15_20 Motion-Blur_05.05.15_21 Motion-Blur_05.05.15_22 Motion-Blur_05.05.15_23 Motion-Blur_05.05.15_24 Motion-Blur_05.05.15_25 Motion-Blur_05.05.15_26 Motion-Blur_05.05.15_27 Motion-Blur_05.05.15_28 Motion-Blur_05.05.15_29 Motion-Blur_05.05.15_30 Motion-Blur_05.05.15_31 Motion-Blur_05.05.15_32 Motion-Blur_05.05.15_33 Motion-Blur_05.05.15_34 Motion-Blur_05.05.15_35 Motion-Blur_05.05.15_36 Motion-Blur_05.05.15_37 Motion-Blur_05.05.15_38 Motion-Blur_05.05.15_39