Radiating Stitch – Khâu phát tia

1152

Đây là một khâu rất đơn giản. Như tên gọi, các khâu tỏa ra từ một góc và đâm ra trong tia khác nhau. Kiểu khâu này để trang trí và có thể được sử dụng rất linh hoạt.

Cách làm:

radiating-stitch-khau-phat-tia

Mang kim ra từ O và lấy cây kim trong qua A. Mang kim ra qua O lần nữa và ở qua B. Giữ đầu với thủ tục này cho càng nhiều cách như bạn muốn.