Ray Stitch – Khâu ray

913

Còn được gọi là: Fan khâu, Fancy quạt, Quạt Straight.

Hướng dẫn này là một minh họa của nhiều người, về cách một vài mũi khâu thẳng có thể được kết hợp để tạo thành mẫu để sử dụng cho thêu.

Kiểu khâu này sử dụng tám mũi khâu thẳng để tạo thành một fan hâm mộ như mẫu.

Cách làm:

Bước 1:

ray-stitch-khau-ray-1

Bắt đầu bằng cách làm cho chân của các fan, bằng cách làm một khâu thẳng A-B.

Bước 2:

ray-stitch-khau-ray-2

Bây giờ, làm cho các mũi khâu C-B, D-B, E-B như hình.

Bước 3:

ray-stitch-khau-ray-3

Tiếp tục làm cho các mũi khâu thẳng một cách xiên với B là điểm trung tâm. Các ray hoặc quạt hiệu lực bắt đầu hình thành.

Bước 4:

ray-stitch-khau-ray-4

Một tia khâu hoàn thành sẽ trông như thế này.