Straight Stitch – Khâu thẳng

1037

Đây là cơ bản nhất của các mũi khâu. Để biết làm thế nào để đưa kim vào và ra qua lớp vải có lẽ là những nhu cầu thiết yếu nhất của việc học làm thế nào để ghép. Hướng dẫn này sẽ dạy cho bất kỳ người mới làm thế nào để làm điều này. có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau để tạo ra các hiệu ứng khác nhau.

Bước 1: Mang kim ra khỏi vải, tại một điểm A.

cach-khau-thang-1

Bước 2: Đặt kim vào thông qua một điểm B như hình. Điều này tạo ra một mũi thẳng duy nhất.

cach-khau-thang-2