Từ khóa Bài viết về từ khóa "Diamond eyelet Stitch"

Diamond eyelet Stitch

359

Các kiểu khâu kim cương thì kỹ thuật làm việc như khâu mắt của Algeria. Nó hoạt động xung quanh đường viền kim cương, và mang nhiều nan hoa (mũi khâu thẳng) cho một hiệu ứng lấp đầy. Một lần nữa, điều này có thể được sử dụng tuyệt vời hơn thậm chí dệt vải để tạo ra các chất hàn kết cấu tuyệt vời.

CẮM HOA

1142
Chắc hẳn nhiều người lần đầu nghe thấy hoa diên vĩ, và lại còn cắm theo phong cách Nhật. Đừng lo, bạn sẽ bị...