Từ khóa Bài viết về từ khóa "Eyelet Stitch"

Eyelet Stitch

366

Khâu này giống như một con mắt nhỏ trên một con búp bê. Lỗ gắn khâu đặc biệt tốt đẹp khi được thực hiện trong cùng một màu sắc như vải, như màu trắng trên trắng. khâu này giúp tạo ra một lỗ nhỏ trong vải với một công việc xung quanh nó. Bạn có thể làm việc với kỹ thuật này, không có vấn đề lỗ phải lớn như thế nào.

CẮM HOA

1136
Chắc hẳn nhiều người lần đầu nghe thấy hoa diên vĩ, và lại còn cắm theo phong cách Nhật. Đừng lo, bạn sẽ bị...