Từ khóa Bài viết về từ khóa "khâu phát tia"

khâu phát tia

347

Đây là một khâu rất đơn giản. Như tên gọi, các khâu tỏa ra từ một góc và đâm ra trong tia khác nhau. Kiểu khâu này để trang trí và có thể được sử dụng rất linh hoạt.

CẮM HOA

1124
Chắc hẳn nhiều người lần đầu nghe thấy hoa diên vĩ, và lại còn cắm theo phong cách Nhật. Đừng lo, bạn sẽ bị...