Từ khóa Bài viết về từ khóa "khâu Rhodes"

khâu Rhodes

366

Đây là một khâu rất thú vị và là phạm vi cho một số thử nghiệm. Một loạt các mũi khâu thẳng được sử dụng để chồng lên nhau để phát triển một hình dạng đối xứng như hình vuông, hình tròn, tim, vv … khâu này có thể làm việc độc đáo trên vải dệt nhưng hướng dẫn này sẽ minh họa cho nó qua vải bình thường. Khâu Rhodes  có thể làm cho kết cấu đầy tuyệt vời.

CẮM HOA

1151
Chắc hẳn nhiều người lần đầu nghe thấy hoa diên vĩ, và lại còn cắm theo phong cách Nhật. Đừng lo, bạn sẽ bị...