Từ khóa Bài viết về từ khóa "Lantern Stitch"

Lantern Stitch

350

Kiểu khâu này chỉ là một phần mở rộng của các khâu tỏa. Bạn có thể nói nó giống như hình ảnh phản chiếu của các mũi khâu tỏa, làm cho giống như một chiếc đèn lồng. Các khâu Lantern có thể được sử dụng để làm họa tiết đơn giản hoặc cơ sở cho các biến thể mở rộng. Nó có thể được sử dụng độc đáo trên vải là tốt.

CẮM HOA

1145
Chắc hẳn nhiều người lần đầu nghe thấy hoa diên vĩ, và lại còn cắm theo phong cách Nhật. Đừng lo, bạn sẽ bị...