Từ khóa Bài viết về từ khóa "lưỡi"

lưỡi

380

Các thầy lang ngày xưa có một phương pháp đó là nhìn lưỡi để đoán bệnh, biểu hiện ở lưỡi cũng thể hiện tình trạng sức khỏe cơ thể.

CẮM HOA

1142
Chắc hẳn nhiều người lần đầu nghe thấy hoa diên vĩ, và lại còn cắm theo phong cách Nhật. Đừng lo, bạn sẽ bị...