Từ khóa Bài viết về từ khóa "sinh con"

sinh con

457

Đó là kết quả một nghiên cứu của Mỹ được thực hiện tại Trung tâm Y tế Kaiser Permanent ở Oakland.  Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Lisa Croen và các cộng sự đã theo dõi những đứa trẻ sinh từ năm 1995 đến năm 1999 tại bệnh viện phụ sản Trung tâm Kaiser Pemanent. Trong thời gian này có 132.251 ca sinh, trong đó có 593 trẻ mắc bệnh tự kỷ. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu xem có mối liên quan giữa tuổi bố mẹ trong thời gian mang thai và việc sinh con mắc bệnh tự kỷ hay không.

CẮM HOA

1149
Chắc hẳn nhiều người lần đầu nghe thấy hoa diên vĩ, và lại còn cắm theo phong cách Nhật. Đừng lo, bạn sẽ bị...