Từ khóa Bài viết về từ khóa "Straight Stitch"

Straight Stitch

377

Đây là cơ bản nhất của các mũi khâu. Để biết làm thế nào để đưa kim vào và ra qua lớp vải có lẽ là những nhu cầu thiết yếu nhất của việc học làm thế nào để ghép. Hướng dẫn này sẽ dạy cho bất kỳ người mới làm thế nào để làm điều này. khâu thẳng có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau để tạo ra các hiệu ứng khác nhau.

CẮM HOA

1149
Chắc hẳn nhiều người lần đầu nghe thấy hoa diên vĩ, và lại còn cắm theo phong cách Nhật. Đừng lo, bạn sẽ bị...