Từ khóa Bài viết về từ khóa "Tết tóc"

Tết tóc

674

Với kiểu tết Pháp nổi này, bạn sẽ làm ngược với kiểu tết Pháp thông thường, đó là vắt tóc xuống rồi mới lấy thêm tóc.

CẮM HOA

1149
Chắc hẳn nhiều người lần đầu nghe thấy hoa diên vĩ, và lại còn cắm theo phong cách Nhật. Đừng lo, bạn sẽ bị...