Tái chế túi nilon thành giỏ đựng đồ tiện lợi

1570

Đừng bỏ phí những chiếc cũ nha bạn!

Chuẩn bị những “đạo cụ” này nhé:

– Túi nilon
– Kéo, kim, chỉ

Đến phần hành động này:

Bước 1:

tui-nilon-30-8

– Cắt bỏ phần quai túi và đáy túi đi nè.

Bước 2:

tui-nilon-30-8-1

– Cắt chéo từ mép túi rùi bắt đầu cắt vòng theo thân túi để được các tấm nilon dài nha!

Bước 3:

tui-nilon-30-8-2

– Tương tự, chúng mình cần cắt thêm nhiều tấm như vậy.

Bước 4:

tui-nilon-30-8-3

– Giờ thì tết các tấm vừa cắt lại nào.

Chúng mình có thể mắc đầu dây vào một chiếc đinh cho dễ tết nhé!

Bước 5:

tui-nilon-30-8-4

– Tết thêm nhiều đoạn dài như vậy nữa.

Bước 6:

tui-nilon-30-8-5

– Cuộn các sợi nilon vừa tết thành hình tròn như hình bên làm đế giỏ và các bạn cố định các sợi với nhau bằng kim chỉ nghen.

Bước 7:

tui-nilon-30-8-6

– Với phần thân thì mình xếp chồng các sợi nilon lên nhau, vừa xếp vừa khâu lại nghen.

Bước 8:

tui-nilon-30-8-7

– Tới khi giỏ có đủ độ cao thì cố định mép dây nilon lại thật chắc là được.

tui-nilon-30-8-8

Vậy là chúng mình đã có giỏ đựng thật “green” rùi!