Tạo điểm nhấn cho túi với sợi màu

599

Nếu bạn muốn tạo một điểm nhấn mới cho chiếc thường dùng, bạn có thể thử phá cách cùng với những chỉ sợi nylon.

Nguyên vật liệu:

+ Chỉ sợi nylon
+ Bút chì
+ Kim to (loại để khâu giầy)
+ Kéo

tui-7-1

Thực hiện:

1. Sử dụng bút chì đánh dấu các điểm bạn muốn dây chỉ đi qua.

tui-7-1-1

2. Tiếp theo, sử dụng kim để tạo ra lỗ ở mỗi điểm đánh dấu.

tui-7-1-2

3. Dùng kim xâu chỉ qua các lỗ đó. Tùy theo thiết kế của mình mà bạn sẽ có những đường chỉ khác nhau với màu sắc khác nhau.

tui-7-1-3 tui-7-1-4

Sau khi hoàn thành bạn đã có một chiếc túi với điểm nhấn mới thú vị đấy.

tui-7-1-5 tui-7-1-6