Nếu bạn muốn tạo một điểm nhấn mới cho chiếc thường dùng, bạn có thể thử phá cách cùng với những chỉ sợi nylon.

Nguyên vật liệu:

+ Chỉ sợi nylon
+ Bút chì
+ Kim to (loại để khâu giầy)
+ Kéo

tui-7-1

Thực hiện:

1. Sử dụng bút chì đánh dấu các điểm bạn muốn dây chỉ đi qua.

tui-7-1-1

2. Tiếp theo, sử dụng kim để tạo ra lỗ ở mỗi điểm đánh dấu.

tui-7-1-2

3. Dùng kim xâu chỉ qua các lỗ đó. Tùy theo thiết kế của mình mà bạn sẽ có những đường chỉ khác nhau với màu sắc khác nhau.

tui-7-1-3 tui-7-1-4

Sau khi hoàn thành bạn đã có một chiếc túi với điểm nhấn mới thú vị đấy.

tui-7-1-5 tui-7-1-6