Kiểu bím trông cầu kì nhưng không khó! Các bạn thử làm xem, chắc chắn sẽ dễ thương hẳn ra.

Cách làm: Chia làm hai phần bằng nhau (1 và 2), lấy một ít (a) ở 2 dồn vào 1 và tương tự, b ở 1 dồn vào 2 như hình. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi có độ dài vừa ý:

toc-tet-8-5-16

Tóc bím xương cá được “vận dụng” vào rất nhiều dễ thương dưới đây nữa đó! Chúc bạn có thật xinh trong ngày mới!

toc-tet-8-5-17

toc-tet-8-5-18